Skip Navigation Links > Solárne systémy a zásobníky > Fotovoltarické zostavy

Aktuality

DOTÁCIE 2017

Všetky dôležité informácie ohľadom štátnej dotácie na solárne kolektory a tepelné čerpadlá vám veľmi radi zodpovedia odborníci v štátnych inštitúciách. Viac na  www.zelenadomacnostiam.sk

 

FOTOVOLTAICKÝ OHREV VODY

Fotovoltaické ohrievače vody -  moderné a efektívne riešenie ohrevu vody pomocou fotovoltaických článkov.

Solarsystems FVE TUV.pdf

Najsťahovanejšie videá APRICUS ...Youtube
Zlatá medaila pre APRICUS AP20 na AQUA-TERM...
APRICUS solárny kolektor v TOP10 World Ecological Products

SOLÁRNE FOTOVOLTARICKÉ SYSTÉMY

Solárne termické kolektory HAVELLAND SOLAR®

Rozlišujeme dva základné typy FV systémov:

  • Systémy pracujúce v samostatnom režime (tzv. stand alone resp. off-grid), pozostávajúce z FV modulov, batérie a kontrolného mechanizmu chrániaceho batériu pred nadmerným vybitím resp. nabíjaním, u väčších systémov aj z meniča napätia na transformáciu jednosmerného na striedavý s napätím 220V.
  • Systémy napojené na verejnú elektrickú sieť (on-grid), tvorené FV modulmi, meničom napätia, zariadením na meranie a sieťovú ochranu.

 

SOLÁRNE FOTOVOLTARICKÉ SYSTÉMY ON-GRID

Fotovoltaická elektráreň je  komplexné zariadenie na výrobu elektrickej energie (240 V AC, 50 Hz) Táto elektrická energia môže byť priamo predávaná do verejnej distribučnej siete, alebo môže slúžiť na pokrytie vlastnej spotreby v lokálnom odbernom mieste.
FVE systém on-grid pozostáva z troch základných členov - panel, menič a elektromer, ktoré sú prepojené typovo vhodnými vodičmi. Elektrina získaná z panelov je usmernená do meniča napätia, ktorý ju transformuje z jednosmerného napätia (DC) na sieťové striedavé napätie 240 V (AC), 50 Hz.

 

Aký typ pripojenia zvoliť?

 

1. Zelený bonus

 

Produkcia FVE systému napojeného formou „zeleného bonusu“ sa môže použiť na napájanie elektrospotrebičov pripojeného objektu a prebytky predávať do verejnej distribučnej siete. Vyrobenú elektrickú energiu tak sami priebežne spotrebovávate a ste menej závislý na dodávateľoch. Za vyrobenú elektrickú energiu z FVE systému dostanete od distribučnej spoločnosti zaplatené 0,13443€/kWh a to i v prípade že túto energiu spotrebujete. Za vyrobenú nespotrebovanú elektrickú energiu z FVE systému dostanete od distribučnej spoločnosti zaplatené 0,06011€/kWh. Nižšia výkupná cena je však vyvážená tým, že čiastočne znižujete svoj odber z verejnej siete. Pripojenie formou „zeleného bonusu“ je tým výhodnejšie, čím viete väčšinu vyrobenej energie spotrebovať pre vlastnú potrebu.

Tento spôsob pripojenia FVE systému je jednoduchší ako v prípade priameho predaja, pretože sa FVE systém pripája za hlavný elektromer. Nie je potrebné budovať nové odberné miesto. V prípade výpadku distribučnej siete verejného dodávateľa sa však musí automaticky odpojiť i Váš FVE systém z dôvodu zachovania bezpečnosti vo verejnej sieti.

Výška výkupu pre formu pripojenia „zelený bonus“ je stanovená pre každý rok vyhláškou ÚRSO.

 

2. Priamy predaj

Celá produkcia tohto FVE systému je výhradne určená na predaj do verejnej distribučnej siete. Pri inštalácii tohto systému sa musí vytvoriť samostatné nové odberné miesto s novým zákazníckym číslom. Bez ohľadu na existujúce elektrické pripojenie objektu je potrebné vytvoriť nové pripojenie pre fotovoltaický systém, ktorý zahŕňa kompletne novú elektroinštaláciu od panelov, cez hlavný rozvádzač so samostatným istením a prepäťovou ochranou po nový elektromerový rozvádzač. Elektromerový rozvádzač musí byť umiestnený na hranici pozemku - na verejne prístupnom mieste. Podmienka ÚRSO je viazaná na umiestenie FVE panelov, ktoré môžu byť situované na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti budovy spojenej so zemou pevným základom.

 

 

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x