SOLÁRNE KOLEKTORY

Slnečné termické, fotovoltaické a termodynmické systémy pre rodinné domy, bytové domy, priemyselné parky, domovy dôchodcov a iné objekty s trvalou spotrebou teplej vody. Inštaláciou slnečných kolektorov sa vyzdvihuje ekologická zodpovednosť znížením produkcie CO2 v ovzduší!!!

 

TEPELNÉ ČERPADLÁ A KLIMATIZÁCIA

Tepelné čerpadlá ako efektívny a energetický nenáročný zdroj tepla na vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody. Úspora nákladov na energie. Ekologická výroba tepla. Zníženie emisií CO2 a ochrana životného prostredia.

 

VETRANIE S REKUPERÁCIOU

Systémy riadeného vetrania s rekuperáciou zabezpečujú dostatok čerstvého vzduchu s minimálnymi energetickými únikmi. Rekuperácia umožňuje využívať získané teplo a šetrí tak náklady na vykurovanie. Certifikované centrálne a decentrálne jednotky.

 

PLYNOVÉ KOTLE

Trh ponúka širokú škálu plynových kotlov s vysokou účinnosťou a veľmi malými emisiami. Hlavným faktorom pre investora však zostáva cena. Výrobci ponúkajú kotly s veľkým cenovým rozsahom, ktorý je ovplyvnený vlastnou výbavou, možnosťami regulácie a množstvom vyrobenej teplej vody za čo najkratší čas.

 

SOLARsystems je samostatnou divíziou NETsystems akciová spoločnosť a.s. so zameraním na využívanie nízkoemisných technológií s využitím primárnych zdrojov energie slnka. Od roku 2004 sa zaoberá distribúciou zariadení a technológiami súvisiacimi s využívaním energie slnka a energetickým poradenstvom v oblasti výstavby rodinných domov. Zastupuje významných svetových výrobcov certifikovaných značiek. Pri návrhoch a samotných relaizáciách spolupracuje s dodávateľmi moderných stavebných technológií a na základe želaní a možností investora, koordinuje súčinnosti pre naplnenie a dodržanie jeho realizačného zámeru. Zabezpečuje poradenstvo v oblasti klasických aj moderných vykurovacích systémov, prípravy TÚV, návrhov a realizácií alternatívnych zdrojov energie (solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel, klimatizácie a rekuperačných zariadení).

KONTAKT: NETsystems a.s., Nitra, tel.č.: +421 905 218 504, email: info@solarsystems.sk

 


 

* STAVsystems - Energetické poradenstvo a stavebná činnosť

  • stavebné poradenstvo pred výstavbou rodinných domov od založenia stavby (napr. základová doska na penovom skle)
  • energetické poradensvo pri samotnej výstavbe alebo rekonštrukcii objektov

 

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x